dimecres, 4 novembre, 2020

Converses de blog amb els nostres clients. Avitasa

Conversem amb el Marc Roigé, Managing Director d’Avitasa, que ens farà cinc cèntims del moment que viu l’empresa i de com aprofiten les possibilitats que els ofereixen les eines digitals per a poder generar negoci.

  • Explica’ns, en un tweet, què és Avitasa.

Avitasa fabrica premescles d’alimentació animal per a millorar el benestar i la salut dels animals de granja

  • Quines són les diferents línies de producte que teniu?

Treballem en tres línies de producte diferenciades: comptem amb micra encapsulats, aromes i extractes de plantes naturals per a fabricants de pinso.

  • Quins són els principals canals i les principals estratègies que utilitzeu a l’hora de captar clients?

En aquest sector el boca orella és molt important, així com tenir bons contactes. A més, assistim a moltes fires i també donem valor a la part estratègica digital, que gestiona empatica.net.

  • Quin pes té el màrqueting digital dins de l’estratègia de màrqueting global de l’empresa?

Tot i que els clients d’Avitasa són clients tradicionals, si que és veritat que el màrqueting digital ha tingut un pes creixent dins la nostra estratègia. Aproximadament, estaríem parlant que entre un 20-30% de la nova clientela que ha vingut, ho ha fet gràcies a tenir marcada una estratègia digital.

  • Les accions de màrqueting aporten dades de rendiment de les campanyes per aprofitar-les per a traçar noves estratègies. Com us ha servit això a vosaltres?

Nosaltres busquem distribuïdors en països on encara no en tenim. Aleshores, juntament amb empatica.net, el que hem anat fent ha estat anar segmentant, analitzant i així calibrant els mercats on hem d’apostar més, veient on hi ha una major efectivitat de les campanyes per tal d’incidir-hi més.

Ens és molt còmode comptar amb una informació periòdica per tal de poder veure de forma ràpida l’efectivitat de les campanyes a cada país.

  • Us plantegeu dur a terme altres accions de màrqueting digital banda de google ads (tipus marketplaces, SEO, XXSS, etc.)?

No, perquè és un producte industrial, molt tècnic i amb uns canals de negoci que no van ni per xarxes socials, marketplaces, etc. El nostre és un client molt específic que no espera trobar informació a les xarxes ni està acostumat a fer negoci en altres canals.

  • Com ha incidit la crisi de la pandèmia del mercat en el vostre negoci?

Nosaltres portàvem una inèrcia de creixement important abans de la pandèmia, gràcies a la feina feta. A banda d’això, al ser sector d’alimentació, no ens ha afectat molt. Per altra banda, com tenim diversificats els nostres clients i com treballem molt per mercat exterior, si el mercat nacional falla, la resta de països ens compensen un possible decreixement.

  • Quins són els principals desafiaments que afronta l’empresa de cara al futur, i quin pes tindrà el màrqueting digital a l’hora d’assolir els objectius?

La nostra intenció és expandir-nos i, lògicament, facturar més. Ja estem fent passes en aquesta direcció, com la inauguració d’una nova fàbrica l’any passat.

A nivell de màrqueting digital, aquest ens pot ajudar a créixer tot i que hem d’entendre que ens trobem davant d’un sector molt tradicional. Si que és cert que, amb la pandèmia, s’han cancel·lat fires i s’ha limitat de mobilitat, i, per tant, el canal digital ha cobrat més força,  perquè ens ajuda a arribar on no podem arribar amb el cara a cara per la situació actual.

  • Per a una empresa exportadora del sector industrial, quin consell donaries relacionat amb l’àmbit del màrqueting digital?

Per nosaltres ha estat fonamental ser capaços de detectar on s’obren noves oportunitats i no tancar-se només a treballar en un sol país. I a partir d’aquí, toca centrar els esforços en treballar allà on creguis que hi ha marge de creixement.

Tot i això, també depèn del tipus de qualitat que venguis, perquè en el nostre cas tenim un producte de molta qualitat que ens permet vendre a molts països. En canvi, si portes a terme una estratègia de volum, potser et serà més complicat treballar en mercats amb uns estàndards de qualitat més alts.