dimarts, 1 juny, 2021

Ajuts de 10 milions d’Euros per a la transformació digital de comerços a Catalunya

El 25 de Maig es va obrir el termini per a presentar la documentació per tal d’obtenir un dels ajuts que el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya posa a disposició dels autònoms i empreses de comerç al detall i de serveis. El total dels ajuts ascendeix a 10 milions d’euros que es repartiran en projectes de 1.000€ a 5.000€ subvencionats al 70%, és a dir, en un projecte de 1.000€ l’ajut serà de 700€.

Tipus de comerços que es poden beneficiar
En podran ser beneficiaris els següents tipus de comerços:

 • Tallers mecànics
 • Serveis fotogràfics
 • Copisteries i arts gràfiques
 • Serveis de reparacions
 • Agències de viatges minoristes
 • Tintoreries i bugaderies
 • Perruqueries i salons d’estètica i bellesa
 • Bars i restaurants
 • Serveis de menjar preparat i càterings
 • Serveis de lloguer d’esquís

Criteris de valoració
Es valoraran els següents criteris d'acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts. Per optar a aquests ajuts, les sol·licituds presentades hauran de tenir una puntuació mínima de 25 punts sobre un total de 100 punts, en cas contrari quedaran desestimades:

 • a) Impacte del projecte en el negoci de l'empresa i els seus processos (fins a 50 punts)
 • b) Grau d'innovació del projecte (fins a 25 punts)
 • c) Grau de sostenibilitat del projecte (fins a 15 punts)
 • d) La inversió de l'actuació (fins a 10 punts).

Despeses subvencionables i requisits
Es podran subvencionar totes aquelles accions que tenen per objectiu potenciar la presència digital dels esmentats comerços, tals com: creació de pàgines web i botigues online, estratègia i campanyes a xarxes socials, SEO, SEM, Màrqueting de continguts, analítica, email marketing, catàlegs online i un llarg etcètera .

Podran beneficiar-se’n els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses de comerç, de serveis i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. S'exclouen, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials.

L'empresa beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya, i el projecte ha d’estar perfectament operatiu abans del 31 de desembre de 2021. Per altra banda, les solucions tecnològiques (web, ecommerce, app, etc.) han d’estar obligatòriament disponibles en llengua catalana.

Podeu consultar-ne tota la informació al següent enllaç:
http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2021/comerc_moda/

Vols que t’ajudem en la transformació digital del teu negoci? Contacta amb nosaltres!