dijous, 21 juliol, 2022

EAT i YMYL, dos conceptes clau per al posicionament SEO

EAT i YMYLEAT i YMYL

El llenguatge emprat al món del Marketing digital pot semblar, sovint, complex, carregat d’acrònims, anglicismes i conceptes tècnics. Pot ser el cas dels termes EAT i YMYL, relacionats amb el SEO i especialment en voga des de la darrera actualització de l’algoritme de Google l’abril de 2018. Però, quina implicació tenen cadascun d’aquests conceptes i com poden afectar al posicionament de qualsevol lloc web?

Per entendre la rellevància d’ambdós termes cal tenir en compte la importància que suposen els continguts en el posicionament de les pàgines web. La màxima “el contingut és el rei”, no fa més que evidenciar que els continguts de qualitat acaben generant tràfic, milloren el posicionament, atrauen i fidelitzen els usuaris.  En aquest sentit, Google els analitza amb lupa, cada cop més, mitjançant els seus algoritmes, fet que obliga a buscar l’excel·lència si volem aparèixer en els primers resultats.

Aleshores, què significa EAT al SEO?

Les seves sigles en anglès corresponen a “Expertise, Authoritativeness y Trustworthiness”, que es podria traduir com Experiència, Autoritat y Fiabilitat. Així doncs, segons l’algoritme de Google, les pàgines web amb continguts d’alta qualitat posseeixen un alt nivell d’EAT.

Per a ser més precisos cal conèixer algunes de les pautes que ponderen aquesta alta qualitat dels continguts, com són per exemple:

  • Que el redactor del contingut tingui prou autoritat per parlar d’un determinat tema.
  • Que els continguts siguin prou amplis, satisfent així les necessitats de l’usuari.
  • Que la pàgina web tingui continguts relacionats amb la temàtica en qüestió, de tal manera que complementin i millorin l’experiència de l’usuari.
  • Que la navegació sigui ràpida i intuïtiva.
  • Que la pàgina web s’actualitzi amb freqüència.

Tots aquests factors i d’altres, ajuden a millorar l’EAT de la pàgina, i en conseqüència a posicionar millor un determinat lloc web.

Què significa YMYL a l’univers SEO?

“Your Money or Your Life” (els teus diners o la teva vida) és un acrònim en anglès que defineix aquells llocs web amb continguts sensibles. Per exemple, els que parlen de temes com la salut, criança, alimentació, tractaments mèdics, política, consells legals, etc.

Degut a que aquestes temàtiques poden afectar directament a les vides de centenars de milers d’usuaris, Google exigeix estàndards més estrictes alhora de posicionar un contingut, i és per això que demana un major nivell d’EAT. Així doncs els conceptes YMYL i EAT estan estretament lligats.

Qualsevol contingut està sota el radar de Google, però especialment si la temàtica va més enllà del simple entreteniment. Un esforç que realitza Google amb l’objectiu de protegir els usuaris davant de pàgines amb continguts poc fiables o de baixa qualitat.