dimecres, 15 juny, 2022

Google Analytics 4, un canvi imprescindible

Google Analytics 4Google Analytics 4

El mes de Març de 2022 Google va anunciar que eliminarà Universal Analytics per passar a utilitzar Google Analytics 4. Es tracta de l’actualització més important de la darrera dècada i augura una sèrie de canvis que suposaran un abans i un després en el món de l’analítica digital.

El mes de Març de 2022 Google va anunciar que eliminarà Universal Analytics per passar a utilitzar Google Analytics 4. Es tracta de l’actualització més important de la darrera dècada i augura una sèrie de canvis que suposaran un abans i un després en el món de l’analítica digital. Aquesta substitució es produirà de forma definitiva l’1 de juliol de 2023, mentre que fins aleshores podran conviure ambdós versions.

No obstant, resulta imprescindible instal·lar la nova versió quan abans per tal de començar a recollir dades i familiaritzar-se amb una nova versió basada en la medició d’esdeveniments i amb l’eliminació de les cookies com a pal de paller.

Quines són les principals diferències entre Universal Analytics i Google Analytics 4?

En primer lloc, trobem una diferència cabdal en quant a la filosofia de mesurament. Si Universal Analytics es basa en la visualització de pàgines i sessions, GA4 es centra en els esdeveniments, és a dir en aquelles accions en concret que els usuaris estan duent a terme a la nostra pàgina web o app.

Aquest canvi ve promogut perquè avui dia no tot el tràfic prové de les pàgines web, sinó també de les app mòbils, i per tant, els esdeveniments ens permeten mesurar el tràfic amb major eficàcia. A més, ofereix la possibilitat de verificar com s’estan produint els enllaços sortints, scrolls, cerques, descàrregues d’arxius, engagement de vídeos, etc.

La gran transformació, però, ve de la mà de l’adéu a les cookies. Tot i que GA4 encara utilitza les cookies del navegador per a recollir informació sobre els usuaris, està pensat per adaptar-se a un món cookieless, tot mesurant l’activitat i el comportament dels usuaris a través de la intel·ligència artificial. A partir de l’ús de dades extretes de l’anàlisi dels esdeveniments contextuals podrà identificar els usuaris i alinear-los amb la seva activitat.

També facilita les coses en quant a mesurar esdeveniments personalitzats. No caldrà dependre dels desenvolupadors per tal de poder fer el seguiment de certs esdeveniments com click, scroll o download, ja que venen predefinits per defecte. A més, si en volem fer de nous els podrem activar des del nostre Google Tag Manager per tal que comencin a recollir dades.

Un altra aspecte que augura grans possibilitats és l’aparició de noves mètriques predictives, amb les que podrem anticipar la probabilitat que un usuari converteixi o deixi de visitar-nos. Caldrà analitzar-ho amb detall per saber fins a quin punt ens poden ser útils.

A més a més, inclou una major diversitat d’opcions alhora d’explorar dades i analitzar comportaments dels usuaris.

Com a principal desavantatge trobem que, com tota nova eina, necessita d’un període d’adaptació. Fins que no ens acostumem al nou paradigma de mesurament no traurem tot el suc a aquesta nova tecnologia. Google ha deixat un temps prudencial en el que conviuran ambdós sistemes per tal de poder dur a terme el canvi de forma progressiva i el menys traumàtic possible.

Si tens dubtes de com pot afectar la implementació de la nova eina al teu negoci o necessites ajuda per a configurar el GA4, no dubtis a contactar-nos a info@empatica.net.