dimecres, 26 juny, 2019

Què és una landing page i com et pot ajudar a què els teus usuaris converteixin?

Exemple de Landing PageExemple de Landing Page
Banner → Landing Page → Pàgina d'agraïmentBanner → Landing Page → Pàgina d'agraïment

Landing Page o, traduït al català, pàgina d’aterratge, pot ser l’eina de màrqueting digital definitiva. Es tracta d’un lloc web que fa més fàcil aconseguir la conversió, ja que està destinada a què l’usuari dugui a terme una única acció concreta dins d’ella, estant dissenyada específicament per a obtenir un únic objectiu. Aquests objectius solen ser:
- Aconseguir subscriptors a una newsletter
- Guanyar seguidors a xarxes socials
- Obtenir més visualitzacions de vídeo
- Generar un Lead
- […]

La generació de leads és l’objectiu més freqüent d’una landing. Però, què és un lead? És una oportunitat de venta, ocorre quan un usuari dóna alguna dada seva de valor a l’empresa i que sol servir per a emplenar una base de dades, i per a realitzar una acció determinada i així aconseguir una venda posterior. Amb la finalitat d’obtenir aquestes dades, es sol oferir alguna cosa a. Canvi: més informació, contingut específic per a ser descarregat, proves gratuïtes d’un servei, descomptes, promocions...

Per a entendre-ho millor, mirem un exemple de campanya de generació de leads mitjançant una landing page: Un usuari ha estat mirant graus universitaris a un lloc web i ha focalitzat el seu interès en un grau en concret, per la qual cosa aquesta universitat realitza una campanya de banners i, quan l’usuari fa clic a l’anunci, arriba a una landing que conté informació sobre el grau concret que l’usuari ha visualitzat prèviament. Aquesta pàgina inclou un formulari on deixar les dades bàsiques d’interès per a l’empresa (en aquest cas es podria demanar solament un nom i un telèfon) i un Call to Action rellevant: Informa-te’n sense compromís.

El formulari és part important de la pàgina, perquè és el que permet demanar les dades a l’usuari. Et deixem un tip per a què un formulari funcioni. I és que has de seguir la següent màxima: a més informació demanada, més esforç se li requereix a l’usuari, més peresa i, com a conseqüència, menys conversió. Un formulari ha de ser, per tant, concís.
Pregunta només el que necessitis, ja que els usuaris són reticents a proporcionar massa informació.

Una landing page té com a objectiu una conversió per part de l’usuari. Normalment és una eina d’inbound marketing, en la que s’ofereix un contingut de valor per al públic objectiu. A més, aquesta pàgina és més útil quan ja s’ha atret prèviament a l’usuari, trobant-se aquest dins la fase de consideració. Recorda que el customer journey d’un usuari segueix les següents etapes de viatge:

Atracció – Consideració – Decisió – Compra – Fidelització

Com dissenyar una landing que converteixi?
Simplicitat. Aquesta és la paraula màgica. L’estructura i el disseny d’una landing ha de ser simple. Els elements bàsics d’aquesta són, a mode de títol, un copy atractiu, rellevant i clar, juntament amb una descripció concisa del que aportarà a l’usuari el fet de deixar les seves dades, una imatge amb sentit, un formulari amb els mínims camps útils requerits i un Call to action que destaqui. Pensa que, a més, la landing ha de ser coherent amb el lloc web principal de la marca, tant a nivell estètic, utilitzar un to similar per a totes les estratègies de màrqueting utilitzades... al cap i a la fi, això ajudarà a què el públic objectiu relacioni totes les accions publicitàries i conceptes estilístics d’una marca. Per altra banda, tota landing page ha de tenir una pàgina d’agraïment, donant les gràcies a l’usuari que hagi portat a terme la tasca que li proposàvem.

Tot i la simplicitat estructural de la landing, existeixen altres elements que, segons objectius i target, poden agregar valor si apareixen a la pàgina. Per exemple, estan les Reviews de clients satisfets, els reconeixements que pugui tenir una marca, un compte enrere si es tracta d’una promoció amb límit de temps, etc.

Recorda que allò que pot funcionar per a un negoci o per a una campanya concreta, pot no funcionar sempre. Així que, pel que fa referència a les landing page, toca optimitzar-les, actualitzar-les i testejar-les. Realitzant un Test A/B amb petites variacions, pots analitzar si dóna una millor rendiment un Botó de Call to action presentat en taronja que un en blau o si una imatge és millor o no que un vídeo explicatiu de fons. Mai saps què serià allò que funcionarà fins que ho creïs, comparis i analitzis.

Tipus de Landing Pages
Hi ha diferents classes de Landing Page, segons quin sigui l’objectiu que es pretén aconseguir. Aquí te’n deixem algunes:

  1. Squeeze page: solen ser molt efectives. S’utilitzen quan es vol obtenir l’email de l’usuari, per a enviar-li a aquest contingut rellevant a través de correu electrònic (una newsletter, un llibre electrònic gratuït, document, oferta de contingut...).
  2. Splash Page: son més intrusives, ja que es tracta d’una espècie d’anunci pop-up. Podríem definir-la com una pàgina intermèdia, que apareix abans d’un article o el destí. Solen ser anuncis relacionats amb el contingut que apareix després.
  3. Pàgina generadora de Leads: és similar a la squeeze, però aquesta pot buscar informació més enllà del camp de l’email: telèfon, empresa per a la que es treballa, interessos personals... aquesta informació demanada canvia en funció dels objectius que tingui l’empresa.
  4. Click-Through Landing Page: aquesta tipologia busca aportar valor a l’usuari. Normalment es presenta com a prova gratuïta per a què els usuaris provin el servei. Segur que heu vist el següent Call to Action alguna vegada: Start you 30-day free trial. També és una landing típica de les pàgines de contingut audiovisual de pagament, com Netflix o HBO.
  5. Get Started: Aquesta classe mostra els beneficis i les funcions d’un producte/servei, que t’explica què passarà una vegada hagis fet clic al botó de començar.
  6. Coming soon page: Serveix per a escalfar motors abans del llançament d’un nou producte. Així, es van creant expectatives. La pàgina sol incloure un Compte enrere, i un camp on poder afegir l’email i així ser notificat quan el producte ja està al mercat.
  7. Pricing Page: s’utilitza per a revelar vàries categories de preus d’un mateix servei.

Vols veure com una landing page et pot ajudar a aconseguir leads i a convertir més? Contacta amb nosaltres i en parlem sense compromís.